Våra tjänster
De tjänster som vi idag utför:
• Ronderande väktare som varje natt besöker kundens anläggningar och kontrollerar objekten enligt avtal med kunderna.
• Stationär bevakning vid sakskada eller olycksplatser eller där det är av intresse att egendom bevakas för att undvika sakskada.
• Larmjour med utryckning.
• Ordningsvakter vid offentliga tillställningar.
• Arrestantbevakning åt polismyndigheten.
• Trygghetslarm
• Kamera√∂vervakning
• Inbrottslarm
• Parkeringsbevakning

De sidouppdrag som vi idag utför:
• Störningsjour
• Låsservice
• Teknisk jour