Satsar på kvalitet
Kvalitet och kvalitetstänkande är i dag en överlevnadsfråga och därför en självklar del av ett professionellt företagande. Norrlands Vakttjänst är, för att överleva, tvungen att producera bättre produkter (tjänster) till lägre pris.

Genom att studera varje processteg för att sedan definiera de kritiska aktiviteter som är viktiga för att säkerställa kvaliteten utifrån kundens önskemål söker vi identifiera de kritiska faktorer som måste utföras på rätt sätt för att tjänsten ska bli rätt utförd enligt kundens önskemål. Företaget söker fånga upp de kundsignaler som är avgörande för att tjänsten skall uppfylla kundkraven. Dessa kundsignaler omvandlas till kvalitetskrav som sedan byggs in i respektive processteg.

Vi är ett kunskapsintensivt tjänsteföretag med kompletta produkter, tjänster och helhetslösningar för varje kunds behov inom distriktsbevakning, larmjour, stationär bevakning och ronderande bevakning. Genom att tänka i termer av tjänster och service betonas humankapitalet inom företaget. Det är individerna som tillsammans karaktäriserar företaget, skapar effektivitet och imagé. Genom att utveckla individerna utvecklas och effektiviseras bevakningsföretaget.

Riskhantering Mer info