Riskhantering
Skador kostar stora pengar både direkt och indirekt i form av kostnader för reparationer, driftstörningar och produktionsbortfall för kärnverksamheten, och i form av kostnader för olika typer av försäkringar. En väsentlig del av bevakningsföretagets vardag är därför att hela tiden minimera risker för produktionsbortfall för kunden. Den största kostnadsbesparingen ligger i att undvika eller att begränsa skador, och på köpet får man en tryggare, mer störningsfri verksamhet.


Satsar på kvalitet Mer info