Företaget och verksamheten
Norrlands Vakttjänst bildades 1990 av två väktare med erfarenhet från bevakningsbranschen. Företaget använder sig endast av auktoriserad personal som har föreskriven utbildning. Företaget har byggt upp organisationen så att den motsvarar de krav som marknaden ställer på dagens och framtidens bevakningsföretag.


Norrlands Vakttjänst har auktorisation att bedriva verksamhet i Västerbottenslän. För närvarande är verksamhetsområdet Storuman med närområde. Företaget samarbetar i dag med SOS-Alarm och Säkerhetscentralen men är öppna för att utveckla samarbetet med befintliga partners och acceptera nya samarbetspartners enligt kundens önskan.

Vi satsar på kvalitet Mer info • Riskhantering Mer info